Laparoskopik Cerrahi

Laparoskopik cerrahi, hastanın ilgili bölgesine büyük bir kesi yerine küçük kesiler açarak müdahale etmeye verilen genel addır. Bu uygulama sırasında küçük bir ışıklı kamera ve ameliyat aletleri, açılan deliklerle müdahale gerçekleştirmek için kullanılır. Birçok tıp alanında uygulanan bu yöntem, kadın doğum ve jinekoloji cerrahisinde de yaygın olarak tercih edilir.

Jinekolojik Laparoskopik Cerrahi
Jinekoloji alanında birçok laparoskopik cerrahi uygulamaları bulunur. Bu uygulamalar şu şekilde sıralanabilir:

Rahim miyomlarının alınması
Yumurtalıkların alınması
Fallop tüplerinde meydana gelen tıkanıklığın açılması
Fallop tüplerinin alınması
Rahim ve yumurtalık tümörlerinin çıkarılması
Rahim sarkmalarının giderilmesi
Histerektomi / Rahim Alınması
Karın içinde meydana gelen yapışıklıkların açılması
Bunun yanı sıra tanı koyma sürecinde de bu cerrahiden faydalanmak mümkün olur. Örneğin pelvik ağrının uzun süre devam etmesi ve nedenlerin diğer test yöntemleriyle bulunamaması durumunda, bu cerrahi ile rahim, yumurtalık ve idrar torbası gibi pelvik bölge oranları kontrol edilebilir. Ayrıca nedeni açıklanamayan ve testlerle belirlenemeyen infertilite sorununda da bu yöntem tanı amacıyla kullanılabilir.

Laparoskopik Cerrahi Ne Gibi Faydalar Sunar?
Açık ameliyatlarla karşılaştırıldığında laparoskopik cerrahinin en büyük faydası iyileşme süresinin azalmasıdır. Dikiş yerleri açık ameliyata göre daha küçük olduğu için hastalar daha kısa sürede iyileşir. Ayrıca estetik açıdan da olumlu sonuçlar elde edilir. Ameliyat, karın bölgesinde açılan birkaç delikten gerçekleştirildiği için ameliyat sonrası iz ve yara oldukça küçük olur.

Kapalı ameliyat olarak bilinen bu yöntemin sunduğu diğer bir avantaj ise enfeksiyon riskinin azaltılmasıdır. Ameliyat sırasında dış ortamla temas azaldığı için enfeksiyon riski de buna bağlı olarak azalır.

Laparoskopik Cerrahi Nasıl Uygulanır?
Uygulama sırasında açılan deliklerle karın bölgesine ulaşılır. Daha sonra operasyonun rahat bir şekilde gerçekleştirilmesi için karın bölgesi karbondioksit gazıyla şişirilir. Bu işlemden sonra özel ışıklı kamera ve ameliyat aletleri kullanılarak sorun giderilir.

Jinekolojik laparoskopik cerrahi sırasında alt karın bölgesinde ve göbek deliğinde açılan delikler kullanılır. Alt karın bölgesinin sağ ve sol tarafından delikler açılır. Operasyon sonunda bu delikler dikişlerle kapatılır. Açık ameliyatla karşılaştırıldığında daha az dikiş gerektiği için hasta operasyon sonrasında daha rahat hisseder.