Preimplantasyon Genetik Tarama (PGT)

Tüp bebekte laboratuar ortamında oluşturulan embryoların rahme konulmasından önce genetik durumunun incelenmesi işlemlerine genel olarak preimplantasyon genetik tarama (PGT) denir.

Temel olarak embryodan bir hücre veya hücreler alınır ve kromozom yapısı incelenir. Belirli bir hastalık aranabileceği gibi birçok hastalığın dahil olduğu paneller şeklinde de incelenebilir.

Kullanım Alanları

1. Ailenin önceki çocuklarında varolan önemli hastalıkları transfer öncesinde tespit edip sağlıklı embryoyu transfer etmek. İşlemin uygunluğuna genetik değerlendirme sonucu karar verilir.Bazı hastalıklar genetik kalıtım yolu nedeniyle sağlıklı embryo elde etmeye izin vermez.Bu nedenle her hastalıkta uygulanamaz

2. Ailenin önceki çocuklarında sonradan edinilmiş, kan hastalıkları başta olmak üzere, kök hücre nakliyle tedavisi mümkün olan bir hastalık olması durumunda hayattaki kardeşini kurtarmak için tüp bebek yoluyla yeni bir bebeğin dünyaya getirilmesi için hayattaki kardeşiyle genetik uyumlu kardeşlerin yapılması.

3. Tekrarlayan düşük, tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı

4. İleri yaş > 38 yaş tüp bebek uygulamalarında başarıyı artırmak için sağlam embryonun seçilip transfer edilmesi