Laporoskopik Myomektomi

Laparoskopi Latince lapar=karın, skopi=görüntüleme kelimelerinden gelen karın içinin bir kamera sisteminin ekrana aktarılarak, karnın organlara zarar vermeyen CO2 gazı ile şişirilmesinden sonra özel cerrahi aletlerin 5 milimetre ve 1 cm lik deliklerden karın içine sokularak yapıldığı kapalı ameliyat yöntemidir.

İlk uygulaması jinekolojide yapılan bu teknoloji daha sonra tıbbın tüm alanlarında yaygın bir kullanım bulmuştur.

Bugün kapalı yöntemle birçok jinekolojik cerrahi yapılmaktadır. Laparoskopik yumurtalık kisti cerrahisi, laparoskopik dış gebelik ameliyatları tüp koruyucu veya tüp alınarak, kapalı rahim alınması / laparoskopik histerektomi, kapalı myom alınması / laparoskopik miyomektomi, kapalı rahim sarkma ameliyatları / laparoskopik sakrohistero veya kolpopeksi yapılabilmektedir.

Her ameliyat ve her ameliyat yöntemi önerilirken dikkat edilmesi gereken nokta ise hastaya hangisinin uygun olduğuna karar vermektedir.

Bazı özel durumlarda modern yöntem olan laparoskopi yerine açık ameliyat tercih edilebilir.

Örnekle açıklayacak olursak; 43 yaşında 3 çocuğu olan bir hastanın miyomu kapalı yöntemle ameliyat edilirken daha hiç doğum yapmamış ve yaşı 35 olan birden çok miyomu olan ve miyomları bebeği taşıyacağı rahminin iç zarına yakın yerleşmiş bir hastaya açık ameliyat önerilebilir. Açık ameliyatta cerrahın elini kullanarak yapabileceği hassasiyet ve iş laparoskopik kollarla her zaman aynı işçilik düzeyine ulaşamayabilir. Bu nedenle kapalı ya da açık ameliyatlara karar verirken popüler düşünce tarzı yerine sizin hastalığınız ve durumunuz bir bütün olarak düşünüldüğünde size hangi yöntem en yararlı doktorunuzla bunu tartışarak ve değerlendirerek karar vermenizi öneririz.